• ADMINISTRACIóN CAFINSER, SL
  • Calle Bailén, 136-138. Entresuelo 3
  • 08037 Barcelona (Barcelona)
  • 934516771
  • Localització
Cerca avançada

Comunitats de veïns

Gestionar, conservar i rendabilitzar els béns

L'Administrador de Finques gestiona els béns immobles de tercers, segons criteris professionals, conscient del seu valor com a bé d'inversió i estalvi, i en molts casos com a llegat familiar. S'ocupa del manteniment de la propietat immobiliària per revaloritzar-la i per millorar la seva rentabilitat.

Mediar

Una de les seves principals tasques i capacitats és la de mediar entre propietaris i llogaters i entre copropietaris d'una Comunitat.

Aplicar la legislació

Interpreta i aplica la legislació vigent, unificant criteris per evitar litigis. Assessora a la comunitat en el compliment de la normativa legal, aconsellant en les seves decisions, vetllant pel seu bon funcionament  i complint rigorosament els acords de les juntes.

Conservar i millorar la propietat

S'ocupa de gestionar el manteniment de la propietat immobiliària en previsió de problemes, intentant millorar-la constantment .

Resoldre conflictes

Busca solucions a tot tipus de conflictes que es generen en les relacions entre llogaters i propietaris  i en les comunitats de propietaris de manera ràpida i eficaz.

Representar

A la propietat i a les comunitats de propietaris en tots els casos que professionalment els correspoguii

Valoraciones i tasaciones

Los administradors de finques podran fer taxacions i valoracions judicial. I també podran fer Intermediació immobiliària. Els administradors de finques que estiguin inscrits en el Registre d'Agents Immobiliaris podran mediar entre propietaris i compradors d'immobles, encara que no els administrin les seves propietats.

Calle Bailén, 136-138. Entresuelo 3
08037
Barcelona (Barcelona)
  • ADMINISTRACIóN CAFINSER, SL
  • Calle Bailén, 136-138. Entresuelo 3
  • 08037 Barcelona (Barcelona)
  • 934516771

© ADMINISTRACIóN CAFINSER, SL 2024

Avisos legals